Mimo provoz! Co teď s bazénem či vířivkou?

Rozhodně nepříjemná situace. Ale dost na tom, že každý den přicházíte o příjmy od zákazníků, kteří teď měli chodit a… nepřijdou. A kdo ví jak dlouho. Proto chraňte alespoň svou investici. Ať vás její znovuuvedení do provozu nestojí další spousty peněz. Řekneme vám, jak na to.

Základním faktorem, který rozhodne co s bazénem či vířivkou, je skutečnost, zda máte v objektu někoho, kdo může provést občasnou kontrolu či nikoliv. Pokud takového člověka máte, postupujte následovně.

Bazén či vířivku ponechte v provozu, přičemž…

1. Ukončete ohřev vody. Ten, společně s temperováním provozu, představuje nejvyšší náklady. Ale pozor, bazén má určitou setrvačnost. Proto snižujte ohřev bazénové haly postupně, současně s poklesem teploty vody – teplota vzduchu by měla být o cca 2 °C vyšší než teplota vody. Jedině tak se vyhnete riziku nadměrného odparu a kondenzace vody na stavebních konstrukcích.

2. Ukončete chod ozonizace či UV dezinfekce. Pakliže je úprava vody těmito technologiemi vybavena. I ony mají vysokou spotřebu elektrické energie.

3. Při poklesu teploty vody pod 25 °C omezte chod filtrace. Stačí na několik hodin denně. Například v režimu, kdy obsluha při příchodu do práce technologie uvede do provozu a před odchodem z práce chod technologií zase ukončí. U většiny koupelových bazénů (tzn. s původní teplotou nad 28 °C) bude dostačujících 4 – 6 hodin filtrace denně.

Bílek - reference - technologie

4. Systém měření a dávkování ponechte v provozu se stejnými hodnotami jako dosud.

5. Po ukončení filtrace uzavřete sání z akumulační nádrže. Nezapomínejte na to. Při případné netěsnosti zpětného ventilu se tak vyhnete riziku samovolného úniku vody přes akumulační nádrž. Před uvedením úpravny do chodu pak sání znovu otevřete.

6. Provádějte občasné vyhodnocení. Pravidelné měření hodnot, vedení provozního deníku ani ověřování kvalitativních ukazatelů vody nezávislou laboratoří po dobu přerušení provozu není potřeba. Jednou za tři dny ale vše zkontrolujte pro odhalení případné závady na systému měření a regulace chemických ukazatelů. Rovněž nemusíte obměňovat vodu či prát filtry – jako jste zvyklí při plném provozu.

7. Každý den spusťte všechny atrakce. Tedy hydromasáže, vzduchové masáže, protiproudy atd. Toto je nezbytné, aby se dezinfekce, obsažená ve vodě, dostala i do těchto systémů. Při absenci cirkulace vody jinak může docházet k množení mikroorganismů – tzv. problém mrtvých větví.

A to je vše.

Pokud ale v objektu nikdo přítomen nebude, pak…

Bazén či vířivku vypusťte

Kromě vypuštění „viditelné“ vody nezapomeňte také odvodnit celý systém – včetně technologických rozvodů a prvků (čerpadel, filtrů, ozonizací, UV reaktorů, akumulačních nádrží atd.). Při zanedbání dochází právě v těchto částech k množení mikroorganismů, k čemuž jim voda poskytuje ideální podmínky.

Proveďte také proplach vedení chemického hospodářství čistou vodou. Jinak mohou vzniknout v mechanismech dávkovacích čerpadel, sacím i výtlačném vedení a ve vstřikovacích místech inkrustace, které se následně stávají příčinou poruch a poškození při znovuobnovení provozu.

Před opětovným zahájením provozu

A doufejme, že brzkým. Pokud jste bazén či vířivku vypustili, jednoznačně doporučujeme ještě před napuštěním dezinfikovat vanu. A po napuštění provést šokové ošetření vody na hodnotu volného chloru cca 2mg/l, které zajistí i sanitaci veškerého technického vybavení – tuto hodnotu udržujte po dobu 24 hodin.

Pakliže zůstal bazén či vířivka v provozu, doporučujeme rovněž šokové ošetření vody – dle postupu v předchozím odstavci.

A v obou případech doporučujeme před znovuzahájením ostrého provozu a vpuštěním veřejnosti do vody nechat vyhodnotit sledované ukazatele akreditovanou laboratoří. Legislativa to sice přímo nenařizuje, ale jedině tak získáte průkazné hodnocení, zda má voda odpovídající kvalitu.

Tyto kroky raději proveďte v dostatečném předstihu před opětovným zahájením provozu – ať máte čas na případnou nápravu zjištěných nedostatků.

Přejeme rychlý návrat do normálu

A kdybyste s čímkoliv potřebovali pomoct, ozvěte se.