Velikost bazénu. Kolik vody už je příliš?

Představuje bazén společenský status? Možná. Jeho vlastnictví určitě odpovídá životní úrovni, prioritám a možnostem. Ovšem takový dvacetimetrový bazén ve tvaru OO je už spíše stigma. A to nejen pro nabízející se podobenství s místem, do nějž byste nejraději poslali bazénáře, který vám takovou hloupost nerozmluvil. Ale především kvůli tesknému pohledu, ke kterému vás nutně donutí vyúčtování za energie, vodné a stočné.

Příliš rozměrný, tvarově překombinovaný a přehnaně hluboký bazén je zlo, které vám bude trvale – a možná i doživotně – odsávat peníze z účtu a energii ze žil. Exkluzivního bazénu, který se stane ozdobou vaší zahrady, lze přitom dosáhnout i s tvarem pravidelného obdélníku a skákat šipky můžete bez problému i při běžné hloubce 1,2 metru.

Malý bazén, malé starosti. Velký bazén…

„Ztrácí se mi voda, pane Bílku! Asi to někde teče.“ Může být. Ale problém lze hledat také jinde – totiž v odpařování, které může být opravdu až tak výrazné, že ho řada majitelů bazénu zamění s netěsností pláště.

A odpařování vody rovná se tepelné ztráty.

Dokonce představuje až 70 % všech tepelných ztrát! Když se z bazénu odpaří pouhý jeden litr vody, ochladí se dalších 540 litrů o celý 1 °C. A vězte, že těch litrů zmizí do vzduchu během jednoho dne mnohem více – u nezastřešeného bazénu třeba i 5 a více litrů z každého metru čtverečního vodní plochy.

Voda v bazénu s plochou 30 m2 (rozměr cca 4 x 8 m) a hloubkou 1,2 m se tak denně ochladí o 2,25 °C. Abyste ji ohřáli na původní teplotu, potřebujete minimálně 94 kWh energie, což v listopadu roku 2021 (ano, krach Bohemia Energy, vzpomínáte si dobře) dělá nějakých 550 Kč denně. 3 850 Kč týdně. 17 050 Kč měsíčně. Uf, taky se vám z těch čísel orosilo čelo? Tak nezbývá jen doufat, že máte výhodně zafixované ceny nebo s takto velkým bazénem uvažujete zároveň o zastřešení.

Samozřejmě, žijete-li na jižní Moravě, možná informaci o ochlazování vodní plochy přijmete s povděkem. S beskydskými kopečky za plotem už ale energetické nároky, které s velikostí bazénu úměrně narůstají, vezmete v potaz spíše. A tak než se pustíte do úvah o velikosti, tvaru a hloubce nového bazénu, odpovězte si na následující čtyři otázky:

  1. Kdo bude bazén využívat?
  2. Za jakým účelem?
  3. Kolik máte k dispozici prostoru?
  4. Jaký máte finanční strop na realizaci i následný (každodenní a doživotní) provoz?

Rozměry bazénu

Děti potřebují na zahradě bazén? Souhlas. Ale děti také za pár let vyrostou a pokud se nechystají doplavat pro 28 zlatých olympijských medailí jako Michael Phelps, není potřeba budovat pětadvacet metrů dlouhý bazén. Na jejich cachtání a vaše zimní otužování bohatě stačí velikost 2,5 x 5 metrů, což považujeme za takový minimální funkční rozměr.

Hodláte-li už ale v bazénu plavat, nebojte se opustit zavedené (a spíše zevšednělé, nežli opodstatněné) schéma, kdy se šířka a délka stanovují v poměru 1:2, a zvolte rozměr 3 x 10 metrů. Ten vám oproti „poměrově korektnímu“ rozměru 4 x 8 metrů umožní tři plavecká tempa navíc a zároveň se jedná o rozumnou horní hranici plochy bazénu – 30 m2.

Cokoliv nad plochu 30 m2 znamená nemalý finanční závazek po celou existenci bazénu – vyšší objem vody, nároky na její údržbu, již zmiňovaný ohřev a třeba také rostoucí náklady na vybudování okolních ploch či realizaci zastřešení.

Tvar bazénu

Sousedovy argumenty o lépe proudící vodě v oválném bazénu s jednou tryskou nechte okolo sebe proudit bez povšimnutí a splývejte v úvahách o jednoduchých tvarech. Technologicky je sice možné cokoliv, třeba i bazén ve tvaru Kaplického chobotnice nebo Hory osudu, ale je krutou pravdou, že vaším osudem se pak stane nekonečné trápení s řešením ploch přiléhajících k bazénu.

Každý oblouček navíc vám totiž zužuje výběr možných řešení.

A naopak – jednoduchý obdélník vám umožní vybudovat okolí bazénu, jaké si přejete, nikoliv takové, jaké jediné vám zbude.

Pokud jste se ze zcela rozumných důvodů rozhodli, že součástí vašeho nového bazénu bude namísto žebříku schodiště, dobře zvažte také jeho umístění. Schodiště v laguně je jistě krásná věc, ale pod oltářem estetiky se krčí několik možných komplikací, které je dobré vytáhnout na světlo. „Zapadne-li“ schodiště do půdorysu bazénu, usnadní vám to pozdější realizaci zastřešení či zakrytí vodní plochy, kterým předejdete onomu drahému odpařování.

Hloubka bazénu

Možná jste si v domácnosti zvykli, že při polibku se ten nižší z vás postaví na špičky (a při vší úctě k genderové rovnoprávnosti, snad je tím nižším žena), ale v bazénu bude lepší, když si vyšší klekne na kolena. Jinými slovy, hloubku zvolte tak, aby nižšímu z partnerů sahala voda po ramena. Moudrost svého rozhodnutí si obzvláště uvědomíte, až půjdete do bazénu s juniorem v náručí.

Standardně se vybírá mezi hloubkou bazénu 1,2 a 1,5 m, přičemž pamatujte, že u bazénů se skimmerem dosahuje hladina vody cca 10 cm pod okraj. U bazénů s přelivnou hranou se hladina dostává do roviny s okrajem.

Hloubka nad 1,5 m pak kromě vyšších stavebních nákladů přináší nemalé riziko kolize se spodní vodou a může také značně zkomplikovat gravitační odvodnění stavební jámy. Obojí opět implikuje potíže a (bohužel téměř doslova) utopené peníze, protože vana bazénu ponořená ve spodní vodě – byť jen zčásti – představuje dokonalé energetické pohřebiště.

Jak jsme psali v jednom z předchozích článků, bazén je nemovitost se vším všudy. A taková nemovitost umí vykouzlit úsměv na tváři, ale také vrásky na čele a vítr v peněžence. Ono je jistě krásné, když se součástí zahrady stane bazén nevšedního tvaru a s hloubkou, ve které můžete testovat i potápěčskou soupravu. Na druhou stranu doporučujeme realizaci řešit méně emočně a více prakticky.

Chyby už za vás udělal někdo jiný, stačí je jenom neopakovat.

Čtěte také: