Menu
Budujeme a staráme se. V regionu Frýdku-Místku a okolí.

Získejte
odpovědi

Bazén, sauna i vířivka jsou investice na roky dopředu. Začněte tím, že si ujasníte, co hledáte a co vás čeká.

Výběr bazénu

Jaký typ bazénu nebo bazén je nejlepší?
Začněte tím, že si položíte několik základních otázek. Jak intenzivně budete bazén využívat? Chcete v něm dovádět nebo plavat? Stavíte ho pro sebe, nebo pro děti? Jakou teplotu vody očekáváte? Kolik času můžete věnovat údržbě? Jakou částku si představujete za provozní náklady? A samozřejmě, kolik jste ochotni do realizace bazénu investovat. A dalo by se ptát ještě dál. Každopádně otázkami je potřeba začít. Cesta opačným směrem většinou začíná ujištěním, že vše, o čem sníte, nabízený bazén s přehledem poskytuje.
Jaká povolení jsou zapotřebí pro stavbu bazénu?
Pokud se jedná o bazén do 40 m2 na pozemku rodinného domu (nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území), umístěný ve vzdálenosti 2 metry od hranice pozemku, pak stavební povolení ani jiný souhlas nepotřebujete. Jestliže ale bazén budujete současně se stavbou rodinného domu, musíte jej zahrnout do povolení. Různé stavební úřady ovšem používají různé, mnohdy protichůdné, výklady. Proto se raději zeptejte na místně příslušném úřadě.
Desinfekce chlorem nebo elektrolýzou slané vody?
U bazénů se slanou vodou nastává riziko, pokud k němu uživatelé přistupují jako k bazénu bezchlorovému - tedy bez znalosti obsahu volného či vázaného chloru v bazénové vodě. Často pak mají bazén, který může bez výčitek plnit bělící funkci při praní prádla. Navíc slaná voda představuje náročné prostředí pro materiály, které se s ní dostávají do styku. Pokud ke všem podmínkám a rizikům slané vody přistoupíte zodpovědně, nelze proti této technologii nic namítat.
Z jakého materiálu zvolit bazén?
Pro vnitřní realizace se hodí bazény z nerezu, betonové vany s obklady nebo bazény z těžké fólie. Poslední jmenované však rychleji stárnou při vyšších teplotách vody, která se u vnitřních bazénů očekává. Vyloženě nevhodné pro vnitřní prostory jsou hotové bazény. U venkovních realizací je potřeba posoudit místní podmínky - zejména rizika, kterým je bazén vystaven při vyšších hladinách spodních nebo podpovrchových vod. U pevných van hrozí zničení, kdežto u bazénů fóliových jsou případná poškození snadno odstranitelná. Za nejméně vhodný materiál pro bazény považujeme polypropylén, protože velmi špatně odolává oxidaci, která je ale základem desinfekce. Podružným problémem je blednutí povrchu a ulpívání nečistot.
Jak výkonná má být filtrace?
Pro soukromý bazén neplatí závazné podmínky, a tak se často nezávazná doporučení „ohýbají“ dle potřeb. Přestože se udává, že filtrace by měla umožnit přefiltrování celého objemu maximálně za 8h a takto 2x denně, snažíme se výkony přiblížit požadavkům na komerční bazény. U kterých je klíčová teplota vody - nad 28°C musí úpravnou projít celý objem bazénu maximálně za 2h. Při desinfekci vody pomocí ozonu jsou požadovány časy blížící se 1h - s ohledem na velmi krátkou životnost ozonu. Pozor ale! Čerpadlo vyššího výkonu neznamená výkonnější filtraci. Je to naopak - použitím filtru výkonnějšího než čerpadlo se průtok přes filtr zpomalí a zvýší se jeho účinnost.
Je možné mít skutečně bezchlorový bazén?
Ano. Ale nevede k tomu tak jednoduchá cesta. Problémem bezchlorových metod je nízká účinnost desinfekce (kyslík, ionizace), jejich místní působení (UV) a krátká životnost (ozonizace). U komerčních i náročnějších soukromých bazénů se tak používá kombinace různých metod (chlor, UV, ozon). Jejich cílem není eliminovat chlor, ale vedlejší produkty jeho používání, které jsou těmi rizikovými. Za špatnou cestu považujeme nahrazování chlorové desinfekce protiřasovými přípravky, které jsou vždy silně toxické a v komerčních bazénech pro děti navíc legislativně zakázané. A na závěr – bazén s elektrolýzou slané vody není bezchlorový.

Údržba bazénu

Kolik mě čeká s bazénem práce?
Záleží, kolik času jste této otázce věnovali už při plánování. Řadu úkonů dnes můžete svěřit technice. Ale i bez ní považujeme za strop desítky minut týdně. Nejméně oblíbenou činností je bezesporu vysávání nečistot.
Na kolik korun vyjde roční provoz bazénu?
Na výsledné náklady má vliv více faktorů. Objem bazénu, cílová teplota, vnitřní x venkovní, zakrytý x nezakrytý, způsob desinfekce a ohřevu,... Při šestiměsíčním provozu venkovního bazénu bez ohřevu počítejte lehce pod 10.000 Kč za rok. U venkovního bazénu s ohřevem a servisní podporou se pak sezónní náklady točí kolem 30.000 Kč. Zásadním nákladem je ohřev vody. U vnitřních bazénů se pak dostáváme do vyšších desítek tisíc až nižších stovek tisíc korun.
Kdy a jak dlouho provádět zpětné praní filtru?
Způsob i délku provádění proplachu filtru určuje norma. Nicméně u soukromého bazénu považujeme za dostatečnou délku proplachu 3 – 4 minuty a filtrování po dobu jedné minuty. A to při četnosti 1x za 14 dní. Při nižší četnosti doporučujeme prodloužit proces praní. Kombinace správné četnosti a délky proplachu zajistí dostatečnou obměnu vody v bazénu, která neodmyslitelně patří k funkčnímu bazénu. A pozor, čistou vodu do bazénu dopusťte vždy až po praní filtru.
Jakou údržbu bazén nezbytně potřebuje?
Pravidelnou kontrolu obsahu desinfekce a hodnoty pH, pravidelný proplach filtru, vysávání a očistu hladinové linky. A samozřejmě postupnou obměnu vody v bazénu.
Proč se musí postupně obměňovat voda v bazénu?
Při desinfekci vody vzniká řada vedlejších produktů, které nejsou odstranitelné ani pomocí nejmodernějších technologií. Kvůli postupně se zvyšující kontaminaci těmito sloučeninami je vodu nutné částečně obměňovat. V komerčním použití se vyžaduje minimální obměna vody v množství 30 - 60 l na osobu a den. Podobné množství doporučujeme obměnit taky u bazénu soukromého.

Zastřešení bazénu

Kolikakomorový polykarbonát je ideální?
Samozřejmě, že více komor znamená lepší izolační vlastnosti. Ale nemá smysl řešit lepší izolační vlastnosti, když 80 % ztrát vzniká technologickými mezerami, hliníkovými profily a gumovým těsněním. Vícekomorový polykarbonát není tak odolný proti poškození kroupami, protože jeho gramáž na m2 je stejná jako u jednokomorového. O materiál, použitý na komory, jsou ochuzená horní a spodní vrstva.
Existují zastřešení bez pojezdových drah?
Ano, existují. Tento systém má bohužel své nevýhody. Jako rozumný kompromis nabízíme zastřešení vysoké tuhosti, kterému stačí jedna jediná pojezdová dráha. Ta se umístí na tu stranu, kde „nedráždí“ pohled.
Proč se standardně nenabízejí libovolné odstíny konstrukcí?
Protože by výrobci museli skladovat profily v surovém stavu bez povrchové úpravy. To by znamenalo oxidaci povrchu a následnou potřebu důkladného chemického ošetření před lakováním. Nabídkou základních barev se eliminují rizika vyplývající z postupu popsaného výše, což umožňuje nadstandardní záruku na povrchovou úpravu.
Jakou roli hraje síla polykarbonátu pro odolnosti vůči sněhu?
Téměř žádnou, protože běžně používaná výplň nemá téměř žádnou únosnost. Odolnost zastřešení určuje jeho tvar, profily a hustota rastru konstrukce. Navíc síla polykarbonátu říká jen část informace. Druhou částí je váha na m2, kterou se již téměř nedozvíte. Za standard se považuje 1,7 kg/m2 u jednokomorového polykarbonátu o síle 10 mm, kde může výrobce poskytnout maximální záruku až na dobu 15 let. Někteří výrobci si nechávají vyrobit nižší gramáž, což se pak projeví nižší odolností a také délkou záruky.
Jaký je rozdíl mezi PMMA a polykarbonátem?
PMMA (polymethylmethakrylát) znamená organické sklo, akrylátové sklo nebo lidově plexisklo. Prodává se pod řadou obchodních označení jako např. Perspex, Umaplex, Plexiglas, Acron, Acrylon. Základním rozdílem je nárazuvzdornost. Polykarbonát si ji uchovává po dlouhé období, zatímco PMMA křehne rychleji. V praxi se to projevuje kratší zárukou, větším sklonem k prasknutí. Ke kterému když dojde, rozpadne se PMMA na malé kusy.
Existuje nízké zastřešení, které nezkazí výhled do zahrady?
Ano. Nejnižší námi montovaný model má výšku 29 cm v nejvyšším místě.

Vířivky

Je lepší zapuštěná nebo nadzemní?
Nedá se říct, že by jedno bylo horší než druhé. Volba závisí spíše na umístění vířivky. V terase samozřejmě bude lépe působit zapuštěná vířivka, v krytém koutku zahrady nikoho neurazí volně stojící. V případě zapuštění ovšem počítejte s vyššími pořizovacími náklady.
Jaká chemie je nejlepší pro ošetření vody ve vířivce?
Dnes jsou téměř všechny vířivky opatřeny ozonizátory, i tak se bez další chemie neobejdou. Důležitější než výběr chemie, je ale spíše znalost toho, čím vlastně desinfikujete a dodržování základních zásad užívání vířivky. Taková bezchlorová vířivka je fajn, ale ne v případě, kdy chlor nahradíte spoustou mikrobicidních přípravků. A stejně jako u bazénu, i u vířivky je klíčová obměna vody. Přičemž při takto malých objemech mnohdy vyjde čistá voda levněji než chemie.
V čem je Swim Spa jiná než bazén?
Swim Spa je vlastně malý bazén, rozšířený o výkonný masážní a protiproudý systém. Oproti bazénu má menší objem vody a výrazně nižší tepelné ztráty. Díky tomu můžete Swim Spa používat za přijatelné náklady i během zimní sezóny.
V čem jsou zásadní rozdíly mezi vířivkami jednotlivých výrobců?
Především v dostupnosti záručního a pozáručního servisu. U vířivky nenajdete seznam autorizovaných opraven jako u lednice. Takže vybírejte tak, abyste měli servis po ruce a při potížích nezaplatili majlant jenom za dopravu techniků k vám domů.

Sauny

Jaké jsou hlavní typy saun?
Matkou všech saun je tzv. suchá sauna s teplotou 90°C a vlhkostí mezi 10-15 %. Nejběžnějším typem je ale finská sauna s teplotou 70°C a vlhkostí závislé na četnosti polévání kamen. Méně známou je bio sauna s teplotou cca 60°C a stálou řízenou vlhkostí mezi 30-60 %. Naopak velmi známou je infrasauna s teplotou do 60°C. Je také jedinou saunou, kde můžete mít při saunování otevřené dveře. Poslední zástupkyně ja parní sauna s teplotou do 45°C a téměř 100% vlhkostí. Kombinací teplot, vlhkostí, vůní a světel se dá z výše uvedených vytvořit celou řadu dalších modifikací na míru.
Existují kombinace finské sauny a infrasauny?
Ano. I takové typy saun existují a umíme vám je vybudovat.
Jaká je minimální doporučená velikost sauny?
Udává se cca 1,4 m3 na osobu, přičemž se v našich podmínkách doporučuje jedno místo pro ležení. Je to dáno inklinací Čechů k přetápění sauny, což vede k větším teplotním rozdílům mezi chodidly a zátylkem, které pak právě pozice vleže eliminuje.
Jaké kameny použít do saunových kamen?
Nejčastěji se používají olivíny vzniklé krystalizací z magmatu – odtud název lávové kameny. Nevhodné kameny uvolňují nežádoucí látky.
Finskou nebo infrasaunu?
Byť vás ohřejí různými způsoby, obě jsou správné. Zatímco u klasické finské sauny se teplo šíří vzduchem a následně prohřívá vaši pokožku, u infrasauny se teplo do těla dostává pomocí infrazáření a vzduch se prohřívá podstatně méně. Díky tomu je infrasaunování dostupné i těm, kteří si z různých důvodů klasickou saunu dopřát nemohou.
V jakém rozpětí se pohybují teploty v infrasauně?
Mezi 30–60°C. Tyto nižší teploty lépe snáší hlavně osoby s vyšším rizikem kardiovaskulárních nemocí, pro které je finská sauna nevhodná.
Jaké dřevo je nejvhodnější pro konstrukci a vybavení sauny?
Používají se dřeva s minimem pryskyřic - ty by mohly při vysokých teplotách způsobit popáleniny. Stejně tak nevhodné jsou dřeva ošetřená impregnací nebo nátěrem. Ideální jsou pomalu rostoucí dřeviny v drsných podmínkách, případně dřeviny ošetřené termo úpravou. Vybavení sauny se vyrábí z dřevin minimálně absorbujících teplo - topol, olše nebo abachi.

Nenašli jste svou odpověď?
Najdeme ji společně.

Prostě zavolejte
Otestujte si
naše nasazení
Zavolejte a uvidíte
Zahrada okolo
AK zahrady logo
©2024 Bazény Bílek. Všechna práva vyhrazena.
chevron-down